หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก จำนวน 9 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2562 ]จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5