กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะหมู่10 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 14.22 น. โดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้เข้าชม 60 ท่าน