กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
 
แจ้งหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณหน้า สนง.ขนส่งแม่สอดไปจนถึงโค้งตัวเอส  
 

แจ้งผู้ใช้ถนนเส้นทางบริเวณหน้า สนง.ขนส่งแม่สอดไปจนถึงโค้งตัวเอส ขอให้วางแผนในการเดินทาง เนื่องจากจะมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเป็นระยะทาง 1,215 ม. โดยจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 165 วัน จึงขอให้ผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ตามรูปภาพด้านบน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 10.21 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 25 ท่าน