หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนตำบลแม่ปะ “กรณี การจัดตั้งและยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นเทศบาล\"   13 มิ.ย. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   คลิป จังหวัดตาก แจ้งขอความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการสู้ภัยแล้ง ปี 2562   31 พ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ฮ.ศ.๑๔๔๐)   31 พ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20   31 พ.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562    17 พ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณหน้า สนง.ขนส่งแม่สอดไปจนถึงโค้งตัวเอส   17 เม.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง “อบต.แม่ปะคัพ” Maepa Cup ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   25 มี.ค. 2562 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะหมู่10 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   11 มี.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562    11 ก.พ. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน เทศกาลอาหารพื้นถิ่น ของกิ๋นต๋ามตำนาน สืบสานของดีเมืองแม่ป๊ะ   6 ก.พ. 2562 59
  (1)     2