กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณหน้า สนง.ขนส่งแม่สอดไปจนถึงโค้งตัวเอส   17 เม.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง “อบต.แม่ปะคัพ” Maepa Cup ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   25 มี.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะหมู่10 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   11 มี.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562    11 ก.พ. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน เทศกาลอาหารพื้นถิ่น ของกิ๋นต๋ามตำนาน สืบสานของดีเมืองแม่ป๊ะ   6 ก.พ. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลฯ   6 ก.พ. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศโรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   5 ก.พ. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562   2 ก.พ. 2562 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562    31 ม.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562   30 ม.ค. 2562 40
  (1)     2