กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๐-๘๐ คน   7 มี.ค. 2562 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร   4 ก.พ. 2562 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ม.ค. 2562 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ม.ค. 2562 28
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ม.ค. 2562 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 ม.ค. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง จัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ม.ค. 2562 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้่ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 ม.ค. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   -ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา-   22 พ.ย. 2561 40
  (1)